Khalisahi

Nayagarh District Khandapada Block KhalisahiPanchayat Details

"Namita Sahoo" is the Sarapanch of KhalisahiPanchayat